Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
23.2.2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu doktorandov, v rámci ktorej sa chceme podeliť o teoretické, metodologické a aplikačné poznatky v jednotlivých oblastiach výskumu. 

 

18.2.2017

V dňoch 14. – 15. 2. 2017 a konal 2. ročník medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt pod záštitou Katedry dejín a teórie umenia FF TU. Pozvanie naň prijala európska kapacita v oblasti dejín umenia docent Ivan Foletti, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Centra rano-stredovekých štúdií Masarykovej univerzity v Brne a súčasne je členom Katedry dejín umenia na Univerzite v Lausanne vo Švajčiarsku. Jeho excelentná prednáška na tému „Predmety: obraz a telo – živá skúsenosť 400-1200 n. l.“ priniesla nielen odborné obohatenie pre študentov a pedagógov, ale i osobnú skúsenosť s tak inšpiratívnou osobnosťou akou doc. Foletti určite je. Druhý deň sympózia bol venovaný študentskej konferencii, na ktorej sa okrem dvoch domácich študentov predstavili najmä študenti z Masarykovej univerzity v Brne, z Palackého univerzity v Olomouci a z Prešovskej univerzity. 

7.2.2017

25. januára 2017 sme otvorili dvere našej fakulty nielen pre potencionálnych záujemcov o štúdium, ale aj pre širokú verejnosť. Ako to celé dopadlo si môžete pozrieť v krátkej reportáži TV Vega alebo v priloženej fotogalérii.

21.1.2017

Filozofická fakulta TU v Trnave otvára svoje dvere nielen pre potenciálnych záujemcov o štúdium, ale aj pre širokú verejnosť. Počas dňa otvorených dverí sme pripravili bohatý program. Okrem možnosti navštíviť priestory fakulty sme pripravili sériu vedecko-populárnych prednášok, v ktorých budeme prezentovať najnovšie výsledky našej vedeckej činnosti.

14.1.2017

Po deviatich rokoch prechádza webová stránka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na nový dizajn, ktorý je prispôsobený interným predpisom univerzity a zároveň zachováva viaceré funkcionality končiacej webovej stránky. Veríme, že nová vizualizácia stránky s inovatívnymi prvkami uľahčí návštevníkom orientáciu, umožní včasný prístup k informáciám a poskytne množstvo užitočných informácii.