Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej ako aj do študentskej časti AS FF TU, ktoré sa budú konať v termíne 4., 5. a 6. decembra 2017 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

2.11.2017

Publikácia pripravená pedagógmi humanitných odborov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia.

23.11.2017

Dňa 11. 12. 2017 o 10:00 hod. sa bude v miestnosti prodekanov FF TU konať výberové konanie v rámci programu Erasmus+ pre študentov a pedagógov.

15.11.2017

V dňoch 6. až 12. novembra sa celom Slovensku konal Týždeň vedy a techniky 2017 . Už tradične sa do tohto podujatia zapojila aj naša fakulta. V porovnaní s minulosťou sme tento ročník poňali trochu netradične.

13.11.2017

V piatok 10. novembra 2017 vycestovali pedagógovia a študenti Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave na odbornú exkurzia do Maďarského mesta Székesfehérvár a jeho okolia. Účastníci najskôr navštívili archeologický park Gorsium – Herculia (Tác, Maďarsko), kde oboznámil o historickom vývoji tohto mesta.

13.11.2017