Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dokumenty Erasmus+

Doklady potrebné k žiadosti o stáž a mobilitu: 

Študent zasiela
1. Prihlášku (http://fff.truni.sk/llp-erasmus-682/682.htm)
2. Údaje o študentovi
3. Krátky motivačný list.

Pedagóg zasiela
1. Prihlášku (http://fff.truni.sk/llp-erasmus-682/682.htm),
2. Program mobility vyplnený v slovenskom alebo anglickom jazyku (http://fff.truni.sk/llp-erasmus-682/682.htm)


Kritéria výberu pedagógov: http://www.truni.sk/mobilita-pracovnikov-vs.

Kritériá výberu študentov: http://www.truni.sk/mobilita-studentov